top of page

Oprátka za osm mrtvých - Roman Cílek

Oprátka za osm mrtvých - R. Cílek 2003.j

Koupí knihy z tohoto odkazu podpoříte chod webu

Název: Oprátka za osm mrtvých (příběh Olgy Hepnarové)

Autor: Roman Cílek

Nakladatelství: Rodiče

Rok vydání: 2003, 305 stran

Dnes Vám v rámci našich recenzí představíme knihu o nejhorší české masové vražedkyni – Olze Hepnarové. (Kdo o této ženě nikdy neslyšel, nechť zkusí kliknout sem). Knihu s názvem „Oprátka za osm mrtvých“, která byla později zfilmována pod názvem „ Já, Olga Hepnarová“,  napsal český spisovatel Roman Cílek (pod jeho jménem jsou o totožném tématu publikovány tři různá vydání). Tento autor se dlouhodobě zaměřuje především na literaturu faktu a kriminální příběhy, tedy to zaručuje, že autor s informacemi rozhodně pracovat umí, podobným tématům rozumí a jsou mu blízké, což ostatně potvrdil i v této knize. Ta je rozdělena na tři hlavní části: první se věnuje událostem „před“, druhá samotnému „kriminálnímu činu“,  třetí pak událostem po činu. Tedy první část mapuje prostřednictvím zkrácených výpovědí svědků (včetně rodiny a nejbližších kolegů) i výpovědí samotné pachatelky její dětství a dospívání, resp. život, který předcházel oné tragické události z roku 1973. V následující části je uvedeno mnoho svědectví aktérů, kteří přímo viděli či zažili průběh masové vraždy – tedy najetí nákladního automobilu do chodců. Poslední část pak obsahuje nejprve přepis korespondence Hepnarové z doby po jejím zadržením s jejím asi nejbližším člověkem této poslední etapy života. Poté se věnuje zkoumání duševního stavu psychology a psychiatry a kniha končí shrnutím soudního procesu až po výkon trestu smrti. Jelikož je kniha zasvěcena pouze jedinému případu, jde opravdu dopodrobna! To umožňuje, že si každý čtenář může udělat obrázek nejen o samotné masové vražedkyni, jejím pohledu na svět, a o morální stránce jejího činu, ale i o tom, zda-li bylo třeba možné tragédii zabránit, či zda-li by sám v případě podobných projevů chování u blízkého člověka nějak zásadněji reagoval, nebo ne. S ohledem na to, které ze tří vydání si zakoupíte, následuje ještě buď komentování případu nezúčastněnými odborníky a anketa o případu mezi známými osobnostmi, nebo kniha končí. Jako výborně, podrobně a uceleně zpracovanému případu knize nelze nic vytýkat. Vše se však točí kolem jedné osoby, jednoho činu… tedy často se v knize některé věci opakují. Totiž sama Olga Hepnarová se opakuje… nejvíce pak ve své sobeckosti a ublíženosti. Knize nakonec udělujeme: 2-. 

Hodnocení (1-5 jako ve škole): 2-

Komentáře
bottom of page