top of page

20 Nejdéle aktivních sériových vrahů - díl 2

20 nejdéle aktivních sériových vrahů 2

Než se vrhnu na samotný předmět článku, kterým je žebříček 20 nejdéle aktivních sériových vrahů, asi by bylo lepší vysvětlit, o co mi vůbec šlo. Co jsem porovnával a snažil se zkoumat, které sériové vrahy jsem vzal při tvoření „žebříčku“ v potaz, a které naopak nikoli. (koho teoretické úvahy a „formality“ nezajímají, může samozřejmě hned přeskočit k samotnému „žebříčku“, ale doporučuji přečíst)

V tomto článku jsem se zaměřil na nejdéle aktivní, avšak dopadené sériové vrahy. Tedy zaprvé jsem se vyhnul všem „Zodiacům“, „Jack The Ripperům“, „Jack The Stripperům“, „vrahovi z Long Islandu“ a podobně. To proto, že v jejich případě by šlo převážně o domněnky. Také jsem nezahrnul jeden typ sériových vrahů a to tzv. „anděly smrti“ („angel of death“) či „vrahy z milosti“ („angel of mercy“)– čili zjednodušeně řečeno vrahy z nemocničního prostředí jako byli například Harold Shipman, Donald Harvey, Charles Cullen či Michael Swango a další(v ČR např. Petr Zelenka). Tuto skupinu jsem vynechal, protože odhalení takového vraha (resp. vůbec odhalení, že k vraždám dochází), dopadení a usvědčení je velice náročné (vzpomeňte třeba jen na nedávný případ zdravotní sestry z Rumburka), a proto řada z nich vraždila deset let a více (dokonce všichni výše příkladem zmínění – krom Zelenky) Tedy by tvořili jádro „žebříčku“, což by nebylo dle mého názoru tak zajímavé. Nicméně zmínit jsem je v tomto ohledu musel.

Původně mělo jít jen o strohý seznam pěti či deseti NEJ zakončený tím vrahem, který byl aktivní a tedy unikal spravedlnosti nejdéle. Kraťoučký článeček chtělo by se říct. Ona k takto jednoduché práci svádí kolonka „vražedná aktivita“ či „vražedné období“ („Span of killings“), která je uváděna např. na wikipedii, ale také v mnoha zahraničních webech a publikacích týkajících se sériových vrahů. Jenže, tato kolonka je běžně vyplňována naprosto jednoduchým způsobem bez podrobnějšího zkoumání případu. Pouze na základě data první a poslední vraždy spáchané daným pachatelem. Jenže je doba vražedné aktivity úplně to samé jako rozpětí mezi první a poslední vraždou? Já právě v tom zjednodušení spatřoval problém. Pokud totiž „vražednou aktivitu“ vyjádříme výše uvedeným zjednodušeným způsobem, pak jako déle aktivní sériový vrah „vyjde“pachatel (A), který například v mládí spáchá jednu vraždu, poté je za ní na mnoho let (např. 15) uvězněn, po propuštění v krátkém sledu spáchá jednu, dvě či několik vražd, po kterých je záhy (v řádu měsíců) dopaden a pak už zpravidla odsouzen na doživotí či k trestu smrti. Zatímco pachatel(B), který je (z prespektivy vraha) úspěšnější, spáchá X vražd, uniká policii a děsí veřejnost v rozpětí např.10 let, a až pak je dopaden a odsouzen rovnou k smrti či na doživotí, „vychází“ jako aktivní po kratší dobu.Asi každý cítí mezi modelovým případem A a B rozdíl….a určitou disproporci v tom uvést bez dalšího, že vražedná aktivita pachatele A byla 15 let, zatímco pachatele B pouze 10.

Takže stejně jako jsem nechtěl, aby jádro seznamu činilo pět, deset SV typu „angel of death“, nechtěl jsem ani, aby jádro tvořili SV, recidivisté, kteří strávili převážnou část života za mřížemi za dřívější vraždu (vraždy) a v krátkém mezidobí mezi propuštěním a opětovným uvězněním spáchali nějakou či nějaké další. I přesto, že mezi první a poslední jejich vraždou uplynulo třeba i 30 let. Takže ani tyto jsem nezahrnoval. (Nejznámější takové případy: Peter Kurten – první doložená vražda se stal v roce 1913, poté byl za jiné trestné činy uvězněn na 8 let až do roku 1921, další doložené dokonané vraždy se staly mezi lety 1929 - 1930, dopaden byl v roce 1930; Arthur Showcross – v průběhu roku 1972 zavraždil 2 malé chlapce, za to odsouzen na 25 let, podmínečně propuštěn v roce 1987, poté mezi 1988-1989 zavraždil 12 žen, dopaden v lednu 1990; Jack Unterweger: První spáchaná vražda 1974, za to odsouzen na doživotí, podmínečně propuštěn 1990, poté během necelých 2 let usmrtil minimálně 9 žen, než byl finálně dopaden)

Šlo mi spíše o pachatele, „rekordmany“, kteří dokázali vraždit po dlouhé roky, děsit třeba i celý stát a unikat policii i přesto, že po nich s vypětím všech sil a prostředků pátrala. Nebo dokázali být tak nenápadní, že ani nebylo zřejmé, že několik obětí má na svědomí jeden sériový vrah. Mimochodem abych vytvořil níže uvedený „žebříček 20 NEJ“ a odfiltroval ty „nežádoucí“, musel jsem detailněji prostudovat cca 60 případů. Pozor! Ne 60 případů ze všech SV, ale 60 z těch, kde to podle kolonky „Span of killings“ vypadalo nadějně, což bylo opravdu pracné.

Jak ze všeho výše uvedeného vyplývá, stejně tak jako se může lišit u jednotlivých sériových vrahů jejich dětství, vražedný vývoj, modus operandi, motiv, signatura atd., liší se i jejich vražedná aktivita a to nejen svojí délkou, ale i změnami ve frekvenci vraždění a různými pauzami v čase, ať už způsobenými objektivními či subjektivními příčinami. Někteří z níže uvedených například jednoduše vraždit začali a nepřestali, do doby než byli odhaleni, nebo dokud nebyli dopadeni za jiný trestný čin. Jiní zas v průběhu času svoji vražednou aktivitu podstatně omezili, nebo si na roky daly pauzu, aby po ní opět vraždit začali, další dokonce s vražděním úplně přestali bez zjevných objektivních příčin, ale dopadeni byli třeba až za další dlouhé roky. Ač se tedy u některých sériových vrahů shodovala doba délky vražedné aktivity a doba, po kterou daný vrah unikal policii, u mnohých se tyto časové ukazatele lišily. Abych toto tedy vůbec mohl alespoň nějak kvantifikovat a rozlišit, koho do „žebříčku“ zařadím a koho ne, rozhodl jsem se nakonec stanovit u každého z vrahů dvě období:

a) délku vražedné aktivity (čili období, od první spáchané vraždy do poslední spáchané vraždy a to bez ohledu na frekvenci vražd – s tím, že pokud byl dotyčný mezitím například uvězněn (za jakýkoli trestný čin – zkrátka přestávka z objektivních příčin), dobu věznění (či dobu trvání jiné objektivní překážky) jsem do výše stanovené doby nezapočítal,

b) dobu, po kterou unikali spravedlnosti (čili dobu, po kterou od spáchání první vraždy unikali polici, aniž by byla odhalena jejich vražedná série – pokud mezitím byli odsouzeni za některou z vražd (nikoli za jiný trestný čin!), dobu od první vraždy do dopadení jsem sečetl a po spáchání první vraždy po propuštění z vězení začal opět počítat do dalšího dopadení, atd. – pak udělal součet). 

Ještě bych chtěl podotknout, že jsem vycházel z běžně dostupných zdrojů, tedy internetu a literatury, takže níže uvedený seznam zahrnuje jen ty „známější“, popsané případy. Domnívám se, že téměř jistě na světě existovaly i další případy extrémně dlouhého vražedného období či unikání spravedlnosti, bohužel nebyl popsány. A jelikož šlo leckdy mezi jednotlivými pachateli o pouhé měsíce či rok, dva rozdílu ve výši stanovených dob, navíc použité zdroje nejsou často přesné (ostatně bez tak jsem posuzoval hlavně množinu vražd prokázaných a u sériový vrahů, obzvláště těch dlouho aktivních, se často předpokládá, že procento neprokázaných vražd není bezvýznamné), tak jsem se striktně nedržel toho, abych vybral ty NEJ, ale snažil se vybrat z těch NEJ ty nejzajímavější. Proto se například do seznamu nedostal Jeffrey Dahmer (vražedná aktivita 13let – 17 obětí), protože nejen, že už je na těchto stránkách jednou detailně zpracován, ale navíc mimo své první vraždy spáchal všechny až mezi lety 1987-1991, a k tomu i tak by se se svými třinácti lety vražedné aktivity „krčil“ až ke konci tohoto „žebříčku“. Ano! Jak sám čtenář níže uvidí, ani třináct let vražedné aktivity a unikání policii by na některé z vyšších umístění v „žebříčku“ prostě nestačilo…

9. John Floyd Thomas, Jr.

John Floyd Thomas, Jr.
John Floyd Thomas, Jr.
John Floyd Thomas, Jr.

Narozen: 26. července 1936 ( 80)

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 80 let, odpykává si trest odnětí svobody na doživotí

První spáchaná vražda: listopad 1972 (36 let)

Poslední spáchaná vražda: červen 1986 (49 let)

Dopaden: 31. března 2009

Vražedná aktivita: 14let

Unikal: 36,5 roků

Počet obětí: 7 - 20

Druhý díl začínám a na deváté místo řadím sériového vraha z USA, který působil v americkém státě Kalifornie, z čehož pramení jeho přezdívka „The Westside Rapist“(„Znásilňovač za západu“ – vím, překlady přezdívek zní někdy krkolomně a nepřirozeně, ale uvádím kvůli čtenářům, kteří nevládnou angličtině). Tento pachatel se zaměřoval na starší ženy, které napadal v jejich domovech, načež je znásilnil a nakonec udusil většinou za použití polštáře či deky. Takto vysoko v žebříčku se umístil díky tomu, že od své první spáchané vraždy unikal policii neuvěřitelných 36,5 let!!! Z nich byl sice mezi lety 1978 – 1983 uvězněn, ovšem nikoli za vraždu, ale „pouze“ za znásilnění. Jako délku období vražedné aktivity uvádím 14 let, neboť i když byl dopaden až v roce 2009, poslední prokázanou vraždu spáchal v roce 1986. Nicméně jde jen o orientační číslo, protože ač byl oficiálně odsouzen za 7 dokonaných vražd, policisté ho podezírají až z 20 vražd spáchaných v 70. a 80. letech. Jak už bylo uvedeno, k jeho zadržení došlo 31. března 2009 a to na základě poskytnutého vzorku DNA. Výměnou za doznání byl ušetřen trestu smrti a odsouzen k doživotnímu odnětí svobody bez možnosti propuštění.

8. Lonnie David Franklin, Jr.

Lonnie David Franklin, Jr.
Lonnie David Franklin, Jr.
Lonnie David Franklin, Jr.

Narozen: 30. srpna 1952

Dnes (k datu 10. 3. 2017): Je mu 64 let, čeká na vykonání trestu smrti

První spáchaná vražda: 10. srpna 1985 (32 let)

Poslední spáchaná vražda: 1. ledna 2007 (54 let)

Dopaden: 7. července 2010

Vražedná aktivita: 18, 5 let

Unikal: 24,5 let

Počet obětí: 10 – 25+

Osmé místo a na něm další americký sériový vrah, který působil především v Los Angeles v Kalifornii. Franklin je odpovědný za nejméně deset vražd a jeden vražedný pokus. Podezřelý je však až z pětadvaceti mordů. Jako heterosexuální sexuální sériový vrah se zaměřoval výhradně na ženy, pouze jednou jeho domnělou obětí byl muž (přítel jeden ze zavražděné – možný svědek) – za tuto vraždu však nakonec odsouzen nebyl, jelikož chyběl důkaz v podobě DNA. Téměř všechny oběti usmrtil prostřednictvím palné zbraně s ráží 6mm, zbytek uškrtil. Většinu tvořily prostitutky, řada z jeho obětí byla závislá na drogách. Nahé ostatky usmrcených žen odvážel v odpadkových pytlích a zanechával v zanedbaných částech města.L. D. Franklin získal za své aktivní období postupně dokonce dvě přezdívky. První byla „South Side Slayer“ („Vrah z jihu“) – kvůli převážném výskytu jeho prvních obětí, no a v roce 2002 mu byla přiřknuta přezdívka „Grim Sleeper“ neboli „Krutý spáč“ (pozn. autora – ještě jednou - nejraději byl přezdívky nepřekládal, ale třeba pro ty, kteří AJ ovládají ještě méně než já to není od věci…). Touto druhou přezdívkou se plynule dostávám k jeho vražedné aktivitě. První doloženou vraždu spáchal v roce 1985, dvě další přidal v roce 1986, 3 v roce 1987 a 2 v roce 1988. Na rok 1988 připadá i zmíněný pokus o vraždu. A teď pozor, další ženu prokazatelně usmrtil až v roce 2002! Čili za 14 let. Proto výše uvedená, „nová“ přezdívka – „Grim Sleeper“. Poté se dopustil vraždy ještě v roce 2003 a poslední až v roce 2007. Můžeme se pouze domnívat, zda ona 14 letá pauza byla způsobena neúspěšnou vraždou v roce 1988, či se v mezidobí pouze nepodařilo tomuto muži další smrtící útoky přiřadit a prokázat. Uvedu jen, že Losangelští detektivové se přiklání spíše k druhé variantě. Pauzu mezi lety 2003 – 2007 lze vysvětlit lépe – v 2003 odsouzen za jiný trestný čin ke kratšímu trestu odnětí svobody a 3 roky byl buď ve vězení nebo pod probačním dohledem(tyto 3 roky z délky vražedné aktivity odečítám). Abych byl úplný, ve vězení byl poprvé v roce 1989, ale pouze na kratší dobu – v trestním rejstříku měl do roku 2010, kdy byl konečně zadržen za trestný čin vraždy, jen 2 krádeže, jedno napadení a jedno ublížení na zdraví. Lonnie David Franklin jr. byl 10. srpna 2016 Los Angelským Superior Court odsouzen k trestu smrti za každou z obětí.Zajímavostí je, že stejně jako další dva vrazi z této TOP 20 si také rád fotil ženy, včetně obětí, a fotografie uchovával. Po dopadení bylo u něj nalezeno mnoho fotek nahých žen.

7. Karl Denke

Karl Denke
Karl Denke

Narozen: 12. srpna 1870

Zemřel: 22. prosince 1924

První spáchaná vražda: 1903 (33 let)

Poslední spáchaná vražda: 1924 (54 let)

Dopaden: 20. prosince 1924

Vražedná aktivita: až 21 let

Unikal: až 21 let

Počet obětí: 30 – 42+

Německý sériový vrah, který byl činný v období kolem 1. světové války v té době pruském (respektive později německém) městě Münsterbergu ve Slezsku (od roku 1945 až do dneška nese město název Ziębice a nachází se v Polsku – odtuď přezdívka „Kanibal ze Ziębice“). Některé zdroje uvádí, že vraždit začal již v roce 1903, jiné, že až v roce 1909 (údajně si vedl záznamy o spáchaných vraždách a první se datuje k 21.2.1903 – proto pravděpodobnější je první datum) jisté však je, že nepřestal vraždit až do svého zatčení 20. 12. 1924 (ostatně i poslední záznam v jeho zápisníčku obsahoval datum 20. 4. 1924). Čtyři dny před Štědrým dnem roku 1924 se z jeho domu podařilo uprchnout tulákovi, na kterého Denke zaútočil sekerou. Přesně to také odpovídalo jeho modu operandi. Tento varhaník z místního kostela si za oběti vybíral bezdomovce a tuláky (především muže, ale i několik žen), které pak zval do svého domu, kde je zavraždil a maso z jejich těl buďto sám konzumoval, nebo prodával na trhu jako maso zvířecí. Takto usmrtil v průběhu svého vražedného období nejméně 30, ale pravděpodobně až 42 obětí. Jelikož dva dny po svém zatčení spáchal v cele sebevraždu oběšením, přesný motiv (zda šlo o zištný, sexuální či jiný) jeho zločinů se nepodařilo přesně objasnit.

6. Serhiy Tkach (česká verze jména: Sergej Tkač)

Serhiy Tkach
Sergej Tkač
Serhiy Tkach

Narozen: 12. září 1952

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 64 let, odpykává si doživotní trest

První spáchaná vražda: 1984 (32 let)

Poslední spáchaná vražda: 2005 (53 let)

Dopaden: srpen 2005

Vražedná aktivita: 21 let

Unikal: 21 let

Počet obětí: 29 - 100

Na šesté místo řadím sovětského (po rozpadu SSSR ukrajinského) sériového vraha, který byl odsouzen za 29 vražd a 11 vražedných pokusů. Podezřelý je však ze spáchání až více než stovky úmyslných usmrcení! Tzv. „Pologovský maniak„, jak byl nazýván, si za oběti vybíral především dívky a mladé ženy ve věkovém rozmezí 8 – 18 let. Ty usmrcoval udušením ze zardoušení, některé z nich znásilnil a někdy následně dále sexuálně manipuloval s jejich těly. První doloženou vraždu spáchal v roce 1984 a s vražednou aktivitou nepřestal až do roku 2005, kdy byl zatčen. Při absenci trestu smrti byl pochopitelně odsouzen k doživotnímu odnětí svobody.

5. Joachim Kroll

Joachim Kroll
Joachim Kroll
Joachim Kroll

Narozen: 17. dubna 1933

Zemřel: 1. července 1991

První spáchaná vražda:  8. února 1955 (21 let)

Poslední spáchaná vražda: 3. července 1976 (43 let)

Dopaden: 3. července 1976

Vražedná aktivita: 21,5 let

Unikal: 21,5 let

Počet obětí: 8 – 20+

Páté místo patří německému sexuálnímu sériovému vrahovi přezdívanému „Zrůda z Porúří“ či „Kanibal z Rúr“,který byl odsouzen k doživotí za 8 dokonaných vražd a jeden vražedný pokus. Velice pravděpodobně však usmrtil 14 a více osob (možná až 20). Za oběti si vybíral téměř výhradně (mimo jednoho muže a jedné starší ženy) mladé ženy a děti. Způsoby usmrcení měnil (rdoušení, škrcení, ubodání, v jednom případě utopení). Rovněž se na některých svých obětech dopouštěl ofenzivního čtvrcení a kanibalismu. Pauzy mezi jeho jednotlivými vraždami trvaly někdy i několik let, a to především proto, že pachatel věnoval vyhledávání „objektů“ a situací vhodných pro atak mnoho času a dokázal odložit útok, pokud pro něj nebyly vhodné podmínky. Tvrzení ohledně délky vražedných pauz lze ovšem brát s určitou rezervou, neboť se předpokládá, že řada trestných činů vraždy mu nebyla prokázána nebo s ním nebyla vůbec spojována. Ač by se na základě zmínky o času stráveném slíděním po obětech a hledání nejlepších příležitostí pro útok, s připočtením doby unikání policejním orgánům mohlo zdát, že šlo o velice mazaného vraha, jedním ze specifických znaků tohoto pachatele byla naopak jeho velmi nízká inteligence.

4. Rober Lee Yates

Rober Lee Yates
Rober Lee Yates
Rober Lee Yates

Narozen: 27. května 1952

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 64 let, čeká na výkon trestu smrti ve Washingtonské státní věznici Walla Walla

První spáchaná vražda: 13. července 1975 (23 let)

Poslední spáchaná vražda: 13. října 1998 (46 let)

Dopaden: 18. dubna 2000

Vražedná aktivita: 23 let

Unikal: 25 let

Počet obětí: 13 - 16

Těsně pod „stupně vítězů“ zařazuji amerického sériového vraha, tzv. „Spokane Serial Killer“ neboli „sérového vrah ze Spokane“ odsouzeného k trestu smrti za 13 vražd a jeden vražedný pokus. Yates útočil téměř výhradně na prostitutky. S nimi míval často sex, někdy s nimi užíval i drogy. Všechny své oběti usmrtil pomocí palné zbraně ráže 0,25mm. Svých prvních dvou vražd se dopustil v jeden den roku 1975 (oběti student a studentka), které zastřelil, když byli na pikniku u jezera. V roce 1977 narukoval do armády, účastnil se mnoha zahraničních misí a vystoupil z ní až v roce 1996. Není doloženo, že by po první dvojnásobné vraždě po dalších 13 let spáchal nějakou další. Až v průběhu roku 1988 usmrtil jednu prostitutku a jednu se zavraždit pokusil. Po odchodu z armády v roce 1996 pak začal vraždit vysokou frekvencí a během tří let mezi 1996 – 1998 spáchal dalších nejméně 10 dokonaných útoků.

3. Volker Eckert

Volker Eckert

Narozen: 1. července 1959

Zemřel: 2.července 2007

První spáchaná vražda: 7. května 1974 (14 let)

Poslední spáchaná vražda:2. listopadu 2006 (47 let)

Dopaden: 17. listopadu 2006

Vražedná aktivita: 26, 5 let

Unikal: 32, 5 let

Počet obětí: 6 – 9+

Místo třetí - německý sériový vrah, který však díky své profesi řidiče náklaďáku páchal své zločiny napříč Evropou. Nedotčena nezůstala ani Česká republika, kde byl podezříván minimálně z jedné (tělo bylo nalezeno v západních Čechách poblíž dálnice), ale podle některých zdrojů až ze tří vražd. Jako oběti si vybíral ženy, především prostitutky, které poté znásilňoval a škrtil. S počtem obětí je to problematické, neboť Eckert spáchal sebevraždu v cele dříve, než se případ stihl dostat k soudu, tedy oficiálně nelze uvést v kolika případech existovaly přesvědčivé důkazy (zajímavostí je, že sebevraždu spáchal v noci v den svých 48. narozenin – údajně hlavně proto, že se od něj odvrátila i jeho sestra). Nicméně některé zdroje uvádí, že byl obviněn ze spáchání 19 vražd mezi lety 1974 - 2006! Další zdroje zas uvádějí, že byly nalezeny důkazy (či se dokonce přiznal) „pouze“ ke spáchání 9 (jinde 6) vražd, přičemž u několika dalších existovalo silné a důvodné podezření. Jedním ze specifických znaků tohoto pachatele je, že měl silný fetiš na ženské vlasy, které ho již od dětství vzrušovaly. Rovněž, je zajímavé, že si jako památku pořizoval fotky svých obětí a dalších žen (fotky pak byly nalezeny v jeho kamionu). Dopaden byl díky záznamu kamery z parkoviště, kde byl viděn se svojí poslední obětí.

S délkou vražedné aktivity je to v tomto případě složitější. První vraždu spáchal již v roce 1974 ve svých necelých 15 letech, kdy uškrtil svoji spolužačku. Vraždu úspěšně fingoval jako sebevraždu oběšením. Dalšího usmrcení cizí osoby se možná dopustil až v roce 1987, kdy bylo nalezeno tělo mladé ženy pohozené v lese poblíž Plauenu, kde vyrůstal a toho času bydlel – z této vraždy je však pouze podezírán. Od roku 1988 do roku 1994 byl ve vězení za napadení dvou žen. A opravdu aktivní období měl pak až mezi lety 2001-2006 (někde uvedeno od r.1999 – což je rok, kdy se začal živit jako dálkový řidič).V tomto období stihnul minimálně 5, pravděpodobněji 8 a možná ještě více vražd v několika evropských státech.

2. Nanny Hazel Doss

Nanny Hazel Doss
Nanny Hazel Doss
Nanny Hazel Doss

Narozena: 4. listopadu 1905

Zemřela: 2. června 1965

První spáchaná vražda: 1927 (22 let)

Poslední spáchaná vražda: 1953 (48 let)

Dopadena: 1953

Vražedná aktivita: 26 let

Unikala: 26 let

Počet obětí: 1 - 11

Druhé místo v tomto žebříčku TOP20 nejdéle aktivních sériových vrahů patří ženě. Je jí americká sériová vražedkyně, travička, která byla přezdívána také jako „chichotající se Nanny“ (Giggling Nanny)“ nebo také „černá vdova“ (The Black Widow)“. Nanny Doss se v roce 1954 přiznala k usmrcení 11 osob. Jejími oběťmi se stali 4 manželé, 2 děti, 2 sestry, matka, tchýně a vnuk. I přes své přiznání však byla souzena pouze za jedinou vraždu, a to tu poslední z roku 1953. Kvůli ní se na její sérii přišlo a důkazy zde byly nejsilnější. Tehdy usmrtila svého pátého manžela obrovskou dávkou arseniku. I za tuto jedinou vraždu byla v roce 1955 odsouzena k doživotnímu vězení. Motivy jejích činů byly jak zištné, kdy si nechala proplácet pojistky manželů, tak osobní, kdy se například mstila a řešila svoji nenávist či nepohodlnost zavražděných osob.

1. Dennis Rader

Dennis Rader
Dennis Rader
Dennis Rader

Narozen: 9. března 1945

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 71 let, odpykává si doživotní trest v nápravném zařízení El Dorado v Kansasu

První spáchaná vražda: 15. ledna 1974 (28 let)

Poslední spáchaná vražda: 19. ledna 1991 (45 let)

Dopaden: 25. února 2005

Vražedná aktivita: 17 let

Unikal: 31 let

Počet obětí: 10 +

Jako pomyslného „vítěze“ mého zkoumání sem nakonec vybral novodobého amerického sériového vraha, který jistě patří mezi ty nejznámější. Je jím Dennis Rader, známý také pod přezdívkou „B.T.K killer“ ( zkratka „BTK“ odkazuje na jeho signaturu „Bind, torture, kill“– čili „spoutat, mučit, zabít“). Své první doložené vraždy a také té nejděsivější se dopustil v roce 1974 a to hned na 4 obětech (členové jedné rodiny včetně dvou dětí), které brutálně usmrtil v jejich domě. V průběhu roku 1974 pak zabíjel ještě jednou. V následujících letech vraždil následujícím tempem: 1977 – 2 vraždy, 1985 - 1 vražda, 1986 – 1 vražda, 1991 – 1 vražda. Další vraždu měl údajně naplánovanou na závěr roku 2004, dokonce už stalkoval svoji oběť. Pokud by uskutečnil tuto vraždu, pak by jeho vražedná aktivita trvala neuvěřitelných 30 let – a to je jeden z důvodů, proč ho řadím do čela žebříčku! Radera se podařilo dopadnout v únoru roku 2005 na základě jeho obnovené komunikace s médii a policií. Před tímto dopadením Rader nikdy nebyl trestán za vraždu, dokonce nebyl trestán za jakýkoli jiný trestný čin,tedy od prvního dokonaného útoku unikal policii dlouhých 31 let!!! Kvůli své komunikaci s veřejností, kvůli tomu, že útočil přímo v domech obětí, kvůli způsobu, jakým pak s oběťmi nakládal (mučil je),Raider doslova děsil celé kansaské město Wichita s cca 300 000 obyvatel. Nakonec od soudu odešel s 10 doživotími tresty - 1 za každou z vražd - a možností podmínečného propuštění nejdříve v roce 2180.

Specifickým znakem Radera je určitě zmíněná kominukace s policií a médii. První dopis zaslal do redakce Wichita Eagel již 22. října 1974. Pak pokračoval v komunikaci s novinami či policií do roku 1979. Poté se ozval v roce 1988 a pak až 19. března 2004, s tím že se vrací na „scénu“.Do svého zatčení v únoru 2005 stihnul zaslat dalších 7 dopisů a 3 balíčky.

BONUS

David Parker Ray

David Parker Ray
David Parker Ray
David Parker Ray

Narozen: 6. 11. 1939

Zemřel: 28. 5. 2002

Počet obětí: 0 - 60

Tohoto pachatele zařazuji jako bonusového, protože nebyl nikdy usvědčen z trestného činu vraždy. Odsouzen byl „pouze“ za únos a mučení 2 žen, kterým se podařilo uprchnout. Dle spolupachatelů ale spáchal několik vražd a policie jej dokonce podezřívala ze spáchání až 60! Než však kriminalisté stačili jeho případ došetřit, David Parker Ray zemřel ( 2 roky po svém zatčení). Své oběti mučil a zneužíval i několik dní ve svém zvukotěsném karavanu, který sám nazýval „Toy box“(„hrací skříňka“) v americkém státě Nové Mexiko. Tento pachatel mohl být činný možná již od 60. let až do roku 1999!! Což by znamenalo, že jeho vražedná aktivita i doba, po kterou unikal policii, trvala mezi 30-40 lety!!

Javed Iqubal Mughal

Javed Iqubal Mughal
Javed Iqubal Mughal

Narozen: 8. října 1956

Zemřel: 8. října 2001

Počet obětí: 100

Dalším bonusovým exponátem je pakistánský sexuální sériový vrah, který se zaměřoval na mladé chlapce ve věku mezi 6 – 18 lety. V roce 1999 se sám přiznal místním novinám a policii, že ve svém domě mučil, znásilnil a uškrtil kolem 100 nezletilých chlapců – které v drtivé většině hledal mezi sirotky a dětmi bez domova. Jejich těla následně rozčtvrtil a rozpustil v kyselině. Policie poté v jeho domě našla podrobné poznámky o jeho hrůzných činech a mnoho důkazů, včetně několika částečně rozpuštěných těl, šatstva, fotografií obětí atd. Za to byl vynesen rozsudek trestu smrti oběšením, a vzhledem k jeho modu operandi též symbolický trest v podobě rozřezání na 100 kousků a jejich rozpuštění v kyselině. Než však mohl být rozsudek vykonán, byl Iqbal nalezen mrtvý ve své cele. Je otázkou od kdy skutečně tento vrah své zločiny páchal, to se i vzhledem k zemi působení nepodařilo dohledat, ale s přihlédnutím k počtu obětí je pravděpodobné, že po dlouhé a dlouhé roky. Specifickým znakem tohoto sériového vraha bylo i to, že k vyhledávání svých obětí využíval několik mladíků. Těm diktoval své požadavky a oni za odměnu na ulici takové chlapce vytypovávali a poté mu je vodili.

  • Facebook
  • Instagram

Copyright © 2009-2019 serialkillers.cz

Po plagiátech je aktivně pátráno

Komentáře
bottom of page