top of page

Patologie na stopě zločinu - Hans Bankl

Patologie_na_stopě_zločinu.jpg

Název: Patologie na stopě zločinu

Autor: Hans Bankl

Nakladatelství: Euromedia Group k.s.

Rok vydání: 2008, 220 stran

Tentokrát se zaměříme na knihu od mezinárodně uznávané kapacity v oboru patologie a populizátora vědy – Hanse Bankla. Tento soudní patolog, vědec a autor řady oblíbených knih bohužel zemřel v roce 2004 (věk 64 let) na následky dopravní nehody a popisovaná kniha tedy byla vydána až po jeho smrti z rukopisu zveřejněného autorovo manželkou. V „Patologii na stopě zločinu“, jak zní název titulu, najde čtenář jak kombinaci informací z různých lékařských oborů (především samozřejmě patologie), tak i směs různých kriminalistických pouček a zásad pro kvalitní práci vyšetřovatele – tedy fakta. Nebojte se však, nejde o žádnou nudnou učebnici. Pro představivost a udržení pozornosti čtenáře je kniha rovněž protknuta hojnou kazuistikou – tedy reálnými případy, na kterých jsou zmíněné zásady a fakta demonstrována. Není třeba nějaký z nich zmiňovat, je jich opravdu hodně a jsou uvedeny u každé kapitoly a podkapitoly. Když budu konkrétnější, kniha začíná stručným srovnáním postupů při zjišťování příčin úmrtí a provádění pitev v několika evropských státech, včetně nedostatků jednotlivých právních úprav a častých chyb ohledávajících lékařů. Následující kapitola se pak věnuje smrti a umírání – konkrétně různým příznakům a projevům při úmrtí z rozličných příčin. Dále v knize naleznete kapitolu popisující spolupráci soudního lékaře a kriminalisty. Ta zmiňuje jak zajišťování a význam různých biologických stop, tak i typické stopy při poraněních způsobených rozdílnými mechanismy a co lze z takových stop vyčíst. Následují pak jednotlivé kapitoly podrobněji rozebírající úmrtí způsobené: střelným poraněním, udušením, ohněm, el. proudem a jedy. Společné pro ně je, že se v nich můžete dozvědět např. jak je možné rozlišit sebevraždy od smrtí způsobených cizí rukou. Velice zajímavá je pak kapitola popisující, jak může k smrti dojít v důsledku sexuálního jednání či v souvislosti s ním. Ta pak obsahuje opravdu povedenou podkapitolku věnující se vyšetřování sexuálních vražd. Závěrečné dvě kapitoly už pak skutečně pouze mapují konkrétní kauzy z praxe. Nejprve jsou popsány různé případy, kdy se pachatelé pokoušeli rozličnými způsoby zbavit těla mrtvoly a pak následují případy, kdy vrahem byl lékař – v obou kapitolách autor analyzuje, kde pachatelé pravděpodobně udělali chybu, která vedla k jejich dopadení. Je nutno mít na paměti, že autor knihy měl snahu čtenáře knihy něčemu přiučit, tedy skutečně jde o naučnou literaturu, nikoli lehkou beletrii. S tím musí čtenář počítat. Kniha by tak mohla zaujmout především studenty nižších ročníků lékařských fakult, případně ty, kteří o studium medicíny mají zájem, rovněž ale jistě i studenty policejních škol či kriminalisty. A jelikož jde o knihu, která má za snahu vědu popularizovat, tak samozřejmě i laiky, kteří se nebojí poznání, případně je popsaná témata zajímají. Mě osobně kniha dost zaujala a považuji ji za povedenou, ač někdy přeci jen byla forma učebnice (myslím odrážky, výčty,  vyjmenovávání, atd.) trochu únavná. Ale jak už jsem avizoval, jde o naučnou literaturu faktu, nikoli o červenou knihovnu. Tedy za nás velice slušných : 2 -.

Hodnocení (1-5 jako ve škole): 2-

Komentáře
bottom of page